truyện Dịch hoàn

Truyện Dịch
Bà Mai Trà Xanh
chương 11: kết
Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta
chương 16: phiên ngoại 3
Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4
toàn văn hoàn
Trên Những Áng Mây
chương 45: kết thúc câu chuyện (hoàn)
Sau Khi Trúng Cổ
chương 54: kết thúc
Nước Hoa
chương 57
Ngoài IQ Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng
chương 89: end
Tôi Thật Không Có Diễn
chương 109: ngoại truyện 2: thế giới song song
Tiết Thanh Minh - Viếng Nhầm Mộ Lão Quỷ Ngàn Năm
chương 19: phiên ngoại 2 (hoàn toàn văn)
Sau Khi Sống Lại, Nương Ta Lạnh Lòng Rồi
chương 12: ngoại truyện: u nhược (2) (hoàn toàn văn)
Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công
chương 84: phiên ngoại (h)
Như Nước Với Lửa
chương 75
Nhị Thiếu Gia! Gọi Chị Dâu Đi
chương 4: hoàn
Người Đàn Ông Đầu Tiên Của Tôi
chương 14: hoàn
Mặc Nhận
chương 76: ngoại truyện: if (05)
Em Lại Lừa Anh Lần Nữa
chương 22: hoàn
Bản Bồ Tát Không Cung Cấp Ưu Đãi
chương 5: hoàn
Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà
chương 418: kết thúc
Mộng Xưa Mây Khói
chương 16: hoàn
Sau Khi Con Gái Tôi Bị Tạt Axit
chương 13: hoàn