Truyện Ngôn Tình Hài

Ngôn Tình Hài Hoàn (Full)
Biến thành mỹ thiếu nữ ta lấy học thuật chứng đạo cầu tiên
Ta bất tử lại không phải bất tử.
chương 8: thí nghiệm
Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia
chương 17
Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn
chương 114
Mật Đạo Hoán Tình
chương 90: ngoại truyện 5 : bắt vợ nuôi
Luận diễn viên quần chúng tự mình tu dưỡng / Ta ở mau xuyên thế giới đương diễn viên quần chúng
【 tổng anh mỹ 】 mèo và chuột cùng con dơi
16. chương 16
Xẻng xứng nồi to, một nồi xào rau bảy vạn nhiều
Đi biển bắt hải sản: Khai cục một phen sa sạn nhận thầu toàn bộ bờ cát
Xét nhà đương trường, ta ôm lấy quyền thần đùi kêu tướng công
chương 232 ta đời này thực xin lỗi ngươi
Quả Phụ Xinh Đẹp Ở Biên Quan
chương 32: cháo cá
Giới Tu Tiên Này Kỳ Lạ Quá
chương 43: chương 43
Xã khủng tiểu sư muội là lục giới vạn nhân mê
chương 42 hồng mai nhiều đóa khai
Nhân Đạm Như Cúc
chương 5: hoàn
Bình thường ta bị tôn sùng là quốc sư
57. chương 57
[ băng thiết ] ta thật không phải phì nhiêu thân thuộc
40. vô cơ vật cùng ánh trăng
Sa điêu nữ chủ một lòng chỉ nghĩ phi thăng
185. trở về
Bị sạn phân quan nhóm đoàn sủng sau ta rốt cuộc hóa hình
phiên ngoại chi cá mè hoa ở nhà trẻ đương lão đại
Vì làm ủy thác kiêu ngạo một chút diệt cái thế làm sao vậy
29. chương 29
Em Là Thế Giới Của Tôi
chương 7: hoàn