Truyện thám hiểm

thám hiểm hoàn (full)
Tỉnh dậy tôi trở thành tinh linh
Biển Băng Cầu Sinh, Ta Ở Trên Biển Nuôi Cá Mập
chương 420: núi lửa giải hoàng
cyber malware
chương 1: lãng khách
Tận Thế Giáng Lâm: Từ Mỹ Nữ Minh Tinh Hoang Đảo Cầu Sinh Bắt Đầu
chương 540: đan minh
Hải Đảo Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Ssss Cấp Cần Câu!
chương 12:: trao đổi tài nguyên! lần nữa đề thăng lãnh thổ diện tích!
Kỷ Nguyên Ngày Tận Thế Ảo
chương 220 : hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh
Thiên Cơ Xúc Xắc
chương 255: dược vương cốc
Giải Trí: Ta Mang Theo Minh Tinh Đội Hoang Đảo Cầu Sinh
chương 100: lục duy kỳ hoa đề nghị
Trộm Mộ: Tám Tuổi Ta Mang Theo Nhiệt Ba Giết Điên Rồi
chương 119: delise chết
Bị Bắt Thành Nhà Tiểu Thuyết Thiên Tài
chương 25
[Levi x Reader] The Curse Of The Sea - Lời Nguyền Của Biển Cả
chương 5
Nguyên Thủy Chiến Ký
ngoại truyện: viêm hà dịch sách (2)
Việt Ma Tân Lục
chương 15: giết!
Tu La Ma Đế
chương 440: oán khí
Nghe Nói Ta Là Trộm Mộ
chương 284: mộng (ba)
Quốc Gia Ác Quỷ
chương 230: đòn bí mật
Những Vụ Án Trên Thế Giới
chương 298: giết người rồi nhét xác vào tường nhà
Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
chương 206: thiếu
Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
chương 978: ảnh chụp của sadako (1)
Đại Mạc Thương Lang
quyển 2 chương 66: hậu kí