Thuê Sếp Làm Bạn Trai
chương 7: hoàn
Thất Tình Quá Lâu
chương 35: ngoại truyện 26: 1/5/2024
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
chương 74: bonus 4 (hoàn toàn văn)
Chuyện Yêu Đương Của Tôi Với Giáo Quan
chương 4: hoàn
Tô Vân Kỳ
chương 35: hoàn
Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng
chương 100: phiên ngoại ngân thần
Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia
chương 17
Thi Xứng Lương Duyên
chương 17
Tiệm Tạp Hóa Hướng Dương
chương 5
Chậu Cây Cảnh Chí Mạng
chương 15: hoàn
Cố Tiểu Tây
chương 1150: hoàn
Trước Mắt
chương 25
Nhiên Tâm
chương 63
Buộc Chặt Ánh Sáng
chương 3
Tống Phu Nhân Chỉ Muốn Hoà Ly
chương 12
Bị Đưa Vào Ổ Sói Phải Làm Sao Bây Giờ
chương 18: phiên ngoại 5: lang vương (2)
Thời Gian Tươi Đẹp Của Quế Hoa
chương 1
Để Tôi Được Gặp Em
chương 140
Di Sản Của Hắn
chương 71: ngoại truyện 2
Sát Thủ Tiên Sinh Và Tiểu Mỹ Nhân
chương 14: phiên ngoại