Truyện quân sự

quân sự hoàn (full)
Ta Có Hệ Thống Thần Cấp Vô Địch
chương 34: 34: bán ớt phần 22
Ta Tại Tam Quốc Kỵ Khảm Vô Song
chương 290: mây đen ép thành thành dục phá vỡ, tô diệu lập tức trước trận nghênh
Đại Quốc Quật Khởi: Từ Công Việc Quân Sự Bắt Đầu
chương 86: nói rò rỉ
Đại Tần: Tử Tù Doanh Bắt Đầu, Ta Giết Địch Thành Thần
chương 5: sống...xuống dưới!
Tam Quốc: Bắt Đầu Ngộ Nhận Lữ Bố Vì Nhạc Phụ
chương 411: hoàn thành cảm nghĩ
Loạn Thế Tiểu Thần Y
chương 130: hữu tình người
Tam Quốc: Màn Thầu Cải Bẹ, Ta Lại Đăng Cơ Xưng Đế
chương 117: tranh bá thiên hạ lớn nhất lực lượng
Người Ở Trinh Quan, Khoa Học Phá Án
chương 295: bí ẩn phá giải! lý thế dân ngươi thuần khiết rồi! (3)
Châu Úc Quật Khởi Lục
chương 902: trên bầu trời đọ sức
Đại Tần: Từ Phù Tô Môn Khách, Trở Thành Một Đời Đế Sư
chương 10: mông nghị cùng nữ nhi đối thoại, vẻn vẹn một ngày vì sao phù tô có biến hóa lớn như vậy?
Theo Người Ở Rể Đến Nữ Đế Sủng Thần
chương 941: hoa lê mở
Trẫm Cả Đời Này, Như Giẫm Trên Băng Mỏng
chương 115: phục tùng mệnh lệnh, mới là quân nhân thiên chức! (2)
Thiên Hạ Trường Ninh
chương 21: có thể làm không nhiều
Song Of The Dead - Khúc Ca Của Tử Thi
chương 4: rừng erika (3)
Trùng sinh giết quái vật bằng mecha
định mệnh vẫy gọi
Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá
chương 199: hoàn văn
Đại Đường: Mở Đầu Cá Mặn, Bị Lý Nhị Thưởng Cưới Cao Dương
chương 469: hoàn bổn: thiên tử tiếp kiến
Đại Đường: Giấu Tiền Để Dành, Bị Tiểu Hủy Tử Phát Hiện
chương 548: nhảy ra tới! thì ra là như vậy!
Yêu Hậu Mị Quốc
chương 41: 41: tướng quân! chàng thật đẹp trai
Sau Khi Nhà Giàu Tìm Ta Về
chương 42: chương 42