Truyện Tiên Hiệp Hay

Tiên Hiệp Hay Hoàn (Full)
Chí Tôn Tu La
chương 1: thiết huyết thiếu niên
Vạn Cổ Thần Đế
chương 1: tám trăm năm sau
Tu Tiên Cuồng Đồ
chương mở đầu
Long Huyết Võ Đế
chương 1: 5 năm kiên trì
Cái Thế Tiên Tôn
chương 01 : tiên căn thế giới
Đại Phụng Đả Canh Nhân
chương 1: tai ương ngục tù (1)
Bắc Đẩu Đế Tôn
chương 01: xem lễ
Vương Giả Phong Bạo
chương 01: chu liệt bí mật
Bách Luyện Phi Thăng Lục
chương 0: di la giới chi biến
Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm.
chương 1: sâu kiến
Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên
chương 1: nội dung
Võ nghịch 9000 giới
chương 1 diệp gia địa ngục
Vô Lại Thánh Tôn
chương 1 : tiết tử
Bách Luyện Thành Thần
chương 1: lấy ơn báo oán
Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
chương 01: hello kitty
Đế Hỏa Đan Vương
chương 1 : phế công tử tống lập
Tiên Vận Truyện
chương 1 phản hương
Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)
chương 1: thái cổ nhất mộng, âm dương tỏa
Đan Võ Thần Tôn
chương 1: mệnh hồn, phế! đính hôn, hủy!