Truyện Tiên Hiệp Hay hoàn

Tiên Hiệp Hay
Chí Tôn Tu La
chương 3767:: tu hành tịch diệt
Tu Tiên Cuồng Đồ
chương 4561: vĩnh viễn không dừng!
Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm.
chương 1091: đại kết cục
Bắc Đẩu Đế Tôn
chương 2330: phá rồi lại lập (đại kết cục)
Vương Giả Phong Bạo
chương 2631: đại đạo thủ đồ (hết trọn bộ )
Bách Luyện Thành Thần
chương 3849: cứu giúp
Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên
chương 1583: thịnh đại hôn lễ (đại kết cục)
Tiên Nghịch
chương 1976: bỗng nhiên quay đầu (kết cục)
Thí Thiên Đao
chương 2725: quy ẩn
Lược Thiên Ký
hoàn thành cảm nghĩ
Thái Sơ
lời cuối sách
Đế Tôn
chương 2922: đế tôn (2)
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
chương 1903: thiên chi tử bên trong mạnh nhất
Mạnh nhất đan dược hệ thống
chương 1806 : đại kết cục
Vô Cương
chương 1168: đàm tiếu ở giữa cái thế vô song (đại kết cục)
Đô Thị Thần Tài
chương 758: đại kết cục
Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bộ Khoái
chương 1232 : đại kết cục
Thí Thiên Nhận
chương 1979 : vĩnh hằng! (đại kết cục)
Hệ Thống Kẻ Phản Diện
chương 532: bồ tát toạ hoá, địa tạng truyền thừa (4)
Vũ Thần Chúa Tể
chương 5680: định thắng sao