Truyện cổ đại

cổ đại hoàn (full)
Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!
chương 155: đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (58)
Tu Chân Đại Công Nghiệp Thời Đại
sách mới: vô hạn tận thế người chơi
Ngự thiên nữ đạo
chương 658: đại hôn
Quyền môn độc hậu
chương 551: nắm tay sóng vai, quân lâm thiên hạ 【 bổn văn kết thúc 】
Long đồ án quyển tập
chương 700: hắc phong thành gặp lại
Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
chương 89: ngoại truyện 1 (2)
Kiều Sủng Vi Thượng
chương 81: 81: ngoại truyện 9 thời niên thiếu của tướng quân và công chúa
Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay
chương 182: ngoại truyện 3
Mỗi Đêm Đều Mơ Thấy Thái Tử Khi Còn Nhỏ
chương 98
Túy Hoa Vũ
chương 13
Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu
chương 90: phiên ngoại 4: hiện đại (4/4)
Hoàng Đế Hắc Hóa
chương 83: chương 83:
Cẩm Đường Xuân
chương 149: đại kết cục (hạ)
Đào Hoa Tới Số
chương 50: 50: đau khổ tột cùng
Tìm Đường Chết Ký
chương 6
Đem Thái Tử Làm Thế Thân Sau Ta Chạy
chương 62: 62: lý kiến thâm đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực
[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình
chương 22: 22: cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi 22
Đế Tâm Kiều
chương 10: 10: cưỡi ngựa
Mị Tâm
chương 25
Phu Quý Hà Cầu
phu quý hà cầu