tác giả Bát Quải Hải

Hải Tặc: Ta Tăng Thêm Giao Diện Trò Chơi
chương 720: tinh khách bên ngoài (đại kết cục)