tác giả Bất Phóng Tâm Du Điều

Nhất Phẩm Tu Tiên
chương 1030: hoàn thành cảm nghĩ nói mò vài câu
Quỷ Đạo Chi Chủ
chương 523: lao tới tử vong, mượn chết thành đạo (xong)
Ta Liền Là Các Ngươi Thiên Địch
chương 439: đánh cắp tâm chi bảo, kia ta mẹ nó là ai? ( 2 )
Ta chính là các ngươi thiên địch
chương 363 tu móng tay, bug bất tử ( 5k )