tác giả Bát Nguyệt Phi Ưng

Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh
Tinh Không Chi Chủ
chương 416 : lưỡng đao cải mệnh
Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia
chương 1486 : 6hhuu,
Ta Đoạt Xá Ma Hoàng
chương 755. hoàn vũ nhất thống (đại kết cục)
Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành
chương 676. phung phí của trời
Tiên Ma Biên Tập Khí
chương 4. tài liệu mới