tác giả Bất Hội Khốc Đích Nam Hài

Đấu La Chi Ta Võ Hồn Quả Thực Quá Không Chịu Thua Kém!
chương 57:: nguyên lai, vận mệnh bắt đầu cùng cuối cùng đều là mình. . . . ( kết thúc )