tác giả Bất Dịch Nhi Dị

Mang Theo URF Nasus Kỹ Năng Xuyên Việt Tiên Hiệp
chương 256: chung kết (đại kết cục)
Tế Bào Của Ta Giống Như Muốn Tạo Phản
chương 330: đại kết cục
Quỷ Dị Tu Tiên: Ta Cố Gắng Liền Có Thể Mạnh Lên
chương 145: bái sư, vấn tiên tháp