tác giả Bát Cước Đại Nga

Ngôn Xuất Pháp Tùy: Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử
chương 65: vô lượng · trường sinh thiên