tác giả Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

Hàm Răng Ngọt Ngào
chương 72
Dâu Tây Ấn
chương 105: hoàn chính văn
Bất Nhị Chi Thần
chương 42: bóp chân
Chỗ Dựa
chương 65: hoàn
Bề Tôi Trung Thành
chương 88: hoàn chính văn
Không Ngoan
chương 91: phong cảnh tươi đẹp cả đời này, hy vọng đều có thể chia sẻ cùng em (ngoại truyện 6)
Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng
chương 61