tác giả Bát Bảo Phạn

Đạo Môn Pháp Tắc
chương 3: phiên ngoại ()
Đạo Trưởng Đi Đâu Rồi
chương 123: chương cuối
Ô Long Sơn Tu Hành Bút Ký
chương 82: viên gia đệ tử