tác giả Bảo Tinh

Võ Khí Lăng Thiên
chương 1210 : mặt khác một loại bắt đầu (đại kết cục)
Cái này đỉnh lưu chỉ đem minh tinh đương công tác
chương 300 bác bỏ tin đồn ( thượng )