tác giả Bạo Táo Tiểu Khí Bao

Bắt chước nhân sinh: Ta thần minh thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng
chương 511 sở người cực
Mô Phỏng Nhân Sinh: Ta Thần Linh Thân Phận Đã Bị Lộ
chương 514: hoa yêu phái