tác giả Bạo Táo Lão Ca

Hokage: Tóc Đỏ Bất Tử Tộc
chương 288: ngây thơ giả thường thường sẽ nhanh chết