tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người
chương 221 :hoàn thành cảm nghĩ.
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo
chương 50: loa sơn thành (1)
Tro Tàn Văn Minh
chương 150: sứ giả áo đen.
Ta không bệnh! Ta những nhân cách khác cũng là!
chương 368 đàm phán lợi thế. ( cầu đặt mua! cầu vé tháng! )