tác giả Bảo Nguyệt Lưu Quang

Cổ Thần Quỷ Dị Trò Chơi
chương 432 : thời không di dân vé tàu
Phòng Khách Nhà Ta Có Cái Phó Bản
chương 448: chân chính mạo hiểm bắt đầu (đại kết cục)
Dị Giới Chi Thư
chương 02 : sáng thế chi thư và thiệt giả ninh văn thụy
Ngã Thưởng Liễu Thanos Đích Vô Hạn Thủ Sáo
chương 120 : truyền kỳ con đường (đại kết cục)
Toàn chức BOSS
chương 55 : tv thời gian
Kiêm Chức Boss
chương 630: đại kết cục: long thần thiên (hết trọn bộ)
Tuyệt Đối Vận Mệnh Trò Chơi
chương 71: ẩn tàng tiến giai việc phải làm