tác giả Bạo Mao Lão Miên Dương

Bắt Đầu Bái Sư Nữ Đế, Đánh Dấu Hỗn Độn Thể
chương 309: tiêu dao, vĩnh dạ chí tôn thần đế khắc tinh!
Bắt Đầu Gõ Choáng Yêu Đế Lão Bà: Ta Thật Không Phải Lão Lục
chương 2: yêu võ thiên kiêu tề tụ! bí cảnh bên trong trà trộn vào đến lão lục!