tác giả Bảo Kình Kình

Anh Hùng Độc Nhất Của Em
chương 2
33 Ngày Thất Tình
chương 35: chương 35: thứ sáu, ngày 29 tháng 7: nắng chuyển nhiều mây, mưa to, lại nắng