tác giả Bảng Thượng Lưu Danh

Bắt Đầu Đế Tộc, Một Đường Quét Ngang Vô Địch
chương 127: cái kia, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi