tác giả Băng Lương Nịnh Mông Trà

Bắt Đầu Đánh Dấu Trăm Tỷ Tập Đoàn
chương 982: thế giới thần phục với ta! (đại kết cục)