tác giả Băng Lan Tuyết Tử

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
chương 44
Hồn Hoa
chương 32: năng lượng cuồng loạn