tác giả Băng Kỳ Lâm Lâm

Ké Ta Wifi, Còn Cắt Ta Dây Mạng
chương 503: ta gọi trần phong, trần phong trần, trần phong phong (đại kết cục )
Ta Chỉ Là Nhan Giá Trị Cao, Ngươi Nói Ta Là Đại Đế?
chương 54: cảnh nội gặp nạn