tác giả Băng Đường Hồ Lô Đường

Từ Hokage Bắt Đầu Mộng Cảnh Hình Chiếu
chương 254: chương cuối
Từ Hokage Bắt Đầu Bạo Trang Bị
chương 309: konoha một ngày