tác giả Băng Bei Nguyễn

Hận Yêu
chương 38: chương cuối
Nguyện Ước Được Như Đôi Chim Câu
chương 1: người thân ly biệt