tác giả Ban Xa Khai Vãng Ấu Nhi Viên

Ta, Đại Phản Phái, Không Cẩn Thận Đem Thiên Mệnh Nhân Vật Chính Lục Chết Rồi
chương 414: thiên hạ duy ngã độc tôn, hồng hoang mở ra! « đại kết cục ».