tác giả Bản Thị Tục Phu

Hải Tặc: Bắt Đầu Gia Nhập Hải Quân, Ta Chính Là Chính Nghĩa
chương 343: mục tiêu của ta là tinh thần đại hải (đại kết cục)
Thái Giám Thật: Bắt Đầu Quỳ Hoa Bảo Điển Thêm Bắc Minh Thần Công
chương 303: đông hoàng thái nhất xuất thủ