tác giả Bàn Thạch Khai Hoa

Đấu La: Táo Bạo Võ Hồn, Tự Động Thăng Cấp Tiến Hóa
chương 347: thông qua chín thi thần tên côn bằng
Niên Đại: Từ Thanh Niên Tri Thức Xuống Nông Thôn Bắt Đầu Nằm Thẳng
chương 488: liên hoan