tác giả Bàn Tay Kinh Kha

Thuần Dương
chương 3: thương nghị