tác giả Bán Sinh Thương Bạch

Ở Già Thiên Chơi Xuyên Qua
chương 231: chủ ta luân hồi (đại kết cục)
Chư Thiên Chứng Đạo Từ Già Thiên Bắt Đầu
chương 176: hỗn chiến