tác giả Bản Mệnh Điêu Thiền

Bác Sĩ Tâm Lý Có Thể Đoán Mệnh Rất Hợp Lý A
chương 721: vĩnh hằng « đại kết cục cùng cảm nghĩ »
Bác Sỹ Tâm Lý Nhìn Thấu Vận Mệnh Cũng Hợp Lý Nhỉ
chương 45: 45: muốn ngả bài sao 2