tác giả Bán Hạ Lương Lương

Ta là thật sự ái ngươi [ xuyên nhanh ]
388.388 làm ta chính phu đi
Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh
chương 55-2: hồi cuối (2)
Anh Đây Cóc Sợ Vợ
chương 67: ngoại truyện 7
Quấn Lấy Không Buông
chương 97
Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường
chương 83: kết thúc
Diệu Diệu
chương 1322: rải cẩu lương ở thế giới giải trí (2)
Trúc Mã Là Nam Thần
chương 59: ngoại truyện