tác giả Bản Chuyên Quân Sư

Dị Giới Azeroth
chương 196 : bình minh biến số (hạ)
Dị giới ngải trạch kéo tư
phiên ngoại 7 ký ức ma nữ ( thượng )