tác giả Bạch Vũ

Ba Đám Cưới, Một Đời Chồng
chương 12: nỗi đau
Tài Sắc Vương Phi
chương 62: xảy ra chuyện rồi