tác giả Bạch Vân

Thuần Linh Thời Đại
chương 21: ngoại truyện
Ngân Tích (Dấu Vết) – Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhất
chương 10: (phiên ngoại trích trầm mặc đảo)
Đảo Sao Băng (Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhị Lưu Tinh Tự)
chương 21: pn
Không Thể Quay Đầu
chương 50: pn1: kẻ ngốc của tình yêu
Mê Hoặc Đích Ngưu Lang
chương 18
Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử
chương 9: bắt nạt cậu là bởi vì thích cậu
Liệp Ái (Săn Tình)
chương 10: kết thúc
Tội Nhân (Dật Danh) - Bạch Vân
Chương 12: Phiên ngoại 2 – Cuối cùng của ban đầu
Độc Hành Thú
chương 26: phiên ngoại
Bàng Hoàng Đích Dã Thú
chương 10
Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!
chương 11: phiên ngoại bổ sung – lão bản, thượng ta!
Sơ Luyến Anh Thì (First Love)