tác giả Bạch Tiên

Bạch Quỷ Nương Tử
chương 54
Trùng Sinh Trở Về: Thiên Đế Ma Phi
chương 14: tha mạng
Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
chương 61: âm mưu sơ hiện (2)