tác giả Bách Sự Khả Ác

Tu Tiên Liền Là Xem Ai Sống Cẩu Hơn
chương 100 : thiên mệnh
Tại Thực Lực Trước Mặt, Đại Lão Là Thứ Gì
chương 218: chân chính thiên mệnh chi tử