tác giả Bạch Sắc Thánh Đường

Long Tộc: Từ Chiến Chùy Trở Về Lộ Minh Phi
chương 13: valoris thấy (nguyên tiêu khoái lạc! )