tác giả Bạch Sắc Đấu Bồng

Xuyên Sách Nhân Vật Phản Diện, Nữ Chính Xin Tự Trọng
chương 40: sau cùng đòn sát thủ