tác giả bạch nhược

Lãng Quên Hận Thù
chương 36: được!... tôi đồng ý