tác giả Bạch Ngọc Cửu Vĩ

Từ Trên Lý Thuyết Tới Nói, Ta Mạnh Đến Mức Không Còn Gì Để Nói
chương 144, người sủng