tác giả Bạch Mặc Ngôn

Bà Xã Của Tui Là Xã Hội Đen
chương 14: nếu yêu ta thì hãy giữ chặt lấy ta