tác giả Bách Lý Tỉ

Sở Thị Chuế Tế
chương 316 giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống sau lưng danh! (hết trọn bộ kết)