tác giả Bạch Lộ Vi Sương C

Hắn Một Quyền Oanh Sát Ma Thần, Ngươi Nói Hắn Là Mục Sư?
chương 550: diệt chư quốc! thành thần vương!