tác giả Bạch Lạc Mai

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi
chương 34: phụ lục: niên phả của trương ái linh
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
chương 55: phụ lục: niên phổ của tsangyang gyatso
Năm Tháng Tĩnh Lặng, Kiếp Này Bình Yên
chương 27: mùa xuân thượng hải
Duyên
quyển 6 chương 5: con gái nhà khuê các, một ngọn đèn xanh cạnh phật bà