tác giả Bạch Kiều

Ác Độc Nữ Công Sở
Rào Cản Hận Thù
chương 4: sống lại rồi , thay đổi thôi